3 M€ per asfaltar una seixantena de carrers de Sant Cugat: consulta si el teu serà un d’ells.

( 1/12/2022 –  Redacció )  

L’Ajuntament ha començat les obres del Pla d’Asfaltat, que inclou arranjar l’asfalt a 59 carrers de la ciutat. Aquesta actuació, que té un pressupost de 3 M€, s’emmarca en el conjunt d’accions de millora urbana i de manteniment que realitza l’Ajuntament i les actuacions quedaran repartides per tots els barris del municipi. En la majoria de treballs previstos es garantirà la circulació viària perquè s’anirà donant pas alternatiu. Tot i això, en les vies més llargues puntualment es tallarà el trànsit algun cap de setmana, ja que hi ha menys circulació. Tot i això, us recomenem, en la mesura del possible evitar els carrers durant les obres.

La programació dels treballs d’asfaltat és la següent:

  1. Avinguda de Gràcia: del 30 de novembre al 4 de desembre (des de c. Llaceres a rbla. Ribatallada). De dilluns a divendres es garantirà la circulació, donant pas alternatiu, i el cap de setmana (3-4 desembre) es procedirà al tall total del tram de carrer afectat.
  2. Avinguda Puig i Cadafalch i rambla del Celler: del 12  al 18 de desembre (av. Puig i Cadafalch des de la pl. del Celler fins a c. Domènech i Muntaner / rbla. del Celler entre pl. de la Pelleria fins a c. Borrell). De dilluns a divendres es garantirà la circulació, donant pas alternatiu, i el cap de setmana (17-18 desembre) es procedirà al tall total dels trams de carrers afectats.
  3. Avinguda Verge de Montserrat: del 12 al 23 de desembre (des de la pl. del Centre a la pl. Miquel Ros). Durant la primera setmana el carrer romandrà totalment tancat al trànsit i la següent, del 19 al 23 es garantirà el pas del transport públic.
  4. Carre Comte: del 19 al 23 de desembre. En aquest cas la via es tallarà completament al trànsit.
  5. Carrers Pius XI, Abat Escarré i Torrent de Ferrussons: del 2 al 5 de gener. Es farà aquesta actuació aprofitant el període de vacances escolars.
  6. Rambla Ribatallada: del 23 de gener al 29 de gener (entre av. Gràcia i c. de Sant Josep), garantint sempre la circulació de vehicles donant pas alternatiu.
  7. Avinguda Francesc Macià: cap de setmana del 28 al 29 de gener (sobre el  pont), tallant totalment el pas de vehicles
  8. Avinguda de Gràcia, carrer Francesc Moragas i avinguda Rius i Taulet : del 6 al 12 de febrer es procedirà al reasfaltat d’un tram de l’Avinguda de Gràcia (des de rbla. Ribatallada fins c. Francesc Moragas), del carrer Francesc Moragas; i de l’avinguda Rius i taulet (des de c. Francesc Moragas fins av. Lluís Companys). De dilluns a divendres es garantirà la circulació, donant pas alternatiu, i el cap de setmana (11-12 febrer) es procedirà al tall total dels trams de carrers afectats.

Al mes de gener, una vegada finalitzat l’asfalt en la majoria d’aquests carrers, es farà la programació de l’asfaltat de la resta de carrers que quedaran.

Fotografia: Premsa Ajuntament Sant Cugat

Pere Soler, primer tinent d’alcaldia: “volem posar en valor la feina que fa la brigada així com els serveis tècnics per planificar actuacions de millora a la ciutat. Ara posem en marxa un nou pla que, a més, queda repartit territorialment a tots els barris de la ciutat”.

Jose Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport: “aquesta actuació també inclou la instal·lació de reductors de velocitat per la seguretat viària. Sempre estem en marxa per anar fent millores a la ciutat”.

D’altra banda, al mes de gener està previst iniciar noves obres d’arranjament de voreres. S’invertiran 200.000€ per arranjar trams de voreres en una vintena de carrers (6.400 metres linials de voreres en total): c. Borrell; av. Cerdanyola; av. Manel Farrés; camí can Gatxet; c. Abat Escarré; c. Pius XI; rbla. Jardí; c. Bolívia; c. Perú; c. Veneçuela; c. Equador; c. Mèxic; c. Panamà; c. Bernat Desclot; pl. Espanya; av. Bilbao; i c. Astúries. Aquesta actuació també s’ampliarà a altres carrers.

El Pla d’Asfaltat
Es preveu reasfaltar totalment (o en una gran part) un total de 14 carrers:

  • Generalitat; av. de Gràcia; rb. Celler (entre c. Borrell i pl. Pelleria); c. Puig i Cadafalch (entre pl. Celler i parc Pollancreda); rb. Ribatallada; av. Francesc Moragas; av. Rius i Taulet (entre c. Santiago Rossinyol i av. Lluis Companys; entre c. Pere Serra i av. can Graells); ps. Francesc Macià (sobre el pont i trams variats); c. Compte; c. Granollers; c. Pompeu Fabra; av. Verge de Montserrat; av. Emeterio Escudero; i camí de can Flo.

En la resta de vies (45), es reasfaltaran trams de carrer o cruïlles que es troben en mal estat:

  • Jesús Serra i Santamans; c. Joan Regla; c. Esteve Pila; av. Safareig; c. Verdi; ps. Olabarria; av. Enllaç; av. can Picanyol; c. Alvarez; c. Dos de Maig; av. Lluís Companys; c. Martorell; av. Pla de Vinyet; c. Doctor Murillo; c. Manel Farrès; c. Abat Biure; c. Abat Escarré; c. Pau VI; c. Torrent Ferrusons; c. Reus; c. Vic; c. Borrell; c. Bages; c. can Barata; camí dels Monjos; c. Jeroni Pujades; c. Priorat; c. can Majó; c. Panamà; c. Santa Gemma; pl. Pins; c. Tenerife; ps. Nard; c. Alacant; c. Osca; ps. Baixador; av. de les Marines; pl. Vi; c. Victòria; c. Sevilla; ps. Roser; pl. Centre; av. can Busquets; i c. Magarola.

En total s’arranjarà aproximadament un total de 65.000 metres quadrats (és a dir, 6’5 hectàrees). L’objectiu és executar la totalitat dels treballs previstos en aquests carrers tot i que, a l’hora de realitzar les obres, és possible que es produeixin petits ajustos que acabin modificant lleugerament aquesta previsió.

 

 

Comparteix

Sant Cugat Magazine #96

Enquesta activa

Què faràs els dies de Festa Major?
×

Directe TV

També et pot interessar