Carmela Fortuny, pren possessió com a vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona

23/07/2019 – Josep Lluís Silva /

Aquest dimarts s’ha celebrat el ple per presentar el nou cartipàs de la Diputació de Barcelona. En aquesta sessió, s’ha nomenat a Carmela Fortuny com a vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona.

El govern estarà format a més per nou àrees i tres vicepresidents més, Jaume Collboni, Ferran Mascarell i Núria Parlon.

L’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible serà un dels principals eixos del mandat.

Àrees de govern

En el mandat 2019-2023, la Diputació s’estructurarà en 9 àrees que conformaran l’organigrama de govern de la institució.

1.- Àrea de Presidència
Encapçalada per Núria Marín (PSC-CP) i amb l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz (PSC-CP), com a diputada adjunta i delegada per a les Relacions Internacionals.

2.- Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Presidirà l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC-CP), amb Rubén Guijarro, regidor a l’Ajuntament de Badalona (PSC-CP), com a diputat adjunt de Recursos Humans, i l’alcalde de la Llagosta, Òscar Sierra (PSC-CP), com a diputat adjunt de Serveis Interns.

3.- Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cochesió Territorial
Encapçalada per Josep Arimany, regidor a l’Ajuntament de Vic (Junts).

4.- Àrea d’Infraestructura, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
Dirigida per l’alcalde de Subirats, Pere Pons (Junts), amb l’alcalde de Talamanca, Josep Tarín (Junts), com a diputat delegat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals.

5.- Àrea de Medi Ambient
Encapçalarà Francesc Xavier Gomar, regidor a l’Ajuntament de Mataró (PSC-CP).

6.- Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Presidida per l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor (PSC-CP). Joan Lluís Ruiz, regidor a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (PSC-CP), serà el diputat delegat de Turisme, i l’alcalde de la Llagosta, Òscar Sierra (PSC-CP), el diputat delegat de Comerç.

7.- Àrea de Cultura
Estarà encapçalada per l’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Cañizares (Junts).

8.- Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Presidida per Alfredo Vega, regidor a l’Ajuntament de Terrassa (PSC-CP). David Escudé, regidor a l’Ajuntament de Barcelona (PSC-CP), serà el diputat delegat d’Esports, i l’alcalde de Polinyà, Javier Silva (PSC-CP), el diputat delegat de Joventut.

9.- Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Dirigirà l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret (PSC-CP). L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca (PSC-CP), serà el diputat delegat de Salut Pública i Consum, i Alba Barnusell, regidora a l’Ajuntament de Granollers (PSC-CP), la diputada delegada per a les Polítiques d’Igualtat.

organigrama-diputacio-reduit
Gràfic de la Diputació de Barcelona

Junta de Govern

La sessió plenària d’aquest dijous també ha servit per nomenar els membres de la Junta de Govern de la corporació. Sota la presidència de Núria Marín, els diputats amb dret a vot són Jaume Collboni, Núria Parlon, Carles Ruiz, Pilar Díaz, Eva Menor, Francesc Xavier Gomar, Lluïsa Moret, Alfredo Vega i Rubén Guijarro, per part del PSC-CP; mentre que per Junts són Carmela Fortuny, Ferran Mascarell, Pere Pons, Josep Arimany, Joan Carles Garcia Cañizares, Neus Munté i Josep Tarín.

D’altra banda, els diputats que podran assistir a les reunions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, són Josep Ramon Mut (ERC-AM), Laura Pérez (ECG), Celestino Corbacho (Cs), Xavier García Albiol (PP) i Lluïsa Melgares (TxT).

Grups polítics

En el Ple d’aquest dimarts també s’han donat a conèixer els presidents i portaveus de cada formació política amb representació a la Diputació. Així, Núria Marín presideix el grup del PSC-CP, del qual és portaveu la diputada Pilar Díaz.

De la seva banda, Josep Ramon Mut és el president del grup d’ERC-AM, amb Dionís Guiteras com a portaveu i Montserrat Benedí com a portaveu adjunta. Pel que fa al grup de Junts, la presidenta és Neus Munté; el portaveu, Joan Carles Garcia Cañizares, i el portaveu adjunt, Josep Tarín.

En el cas del grup d’ECG, la presidenta és Laura Pérez; el portaveu, Jonatan Fornés, i el portaveu adjunt, Rafael Duarte. Celestino Corbacho presideix el grup de Cs, amb Salvador Tovar com a portaveu i Lluís Tejedor com a portaveu adjunt.

Finalment, Xavier Garcia Albiol presideix el grup del PP, del qual és portaveu Daniel Gracia. En el cas del grup de Tot per Terrassa, la presidenta i portaveu és Lluïsa Melgares.

Acords de Ple

A més de la constitució dels 7 grups polítics, el Ple extraordinari d’aquest dimarts també ha servit per donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern, de la Comissió Executiva i de la Junta de Portaveus. A més, s’ha aprovat la creació de les quatre comissions informatives i de seguiment, l’assignació econòmica als grups polítics i la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

Finalment, el plenari ha donat llum verda a la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència; a la fixació del nombre de membres que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial; i al nombre del personal eventual, i del personal directiu professional. També s’han designat els representants en els organismes autònoms, consorcis i fundacions, ens, entitats i altres persones jurídiques.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #96

Enquesta activa

Què faràs els dies de Festa Major?
×

Directe TV

També et pot interessar