Colònies i casals d’estiu: Els infants portaran la seva pròpia mascareta de casa i mampares a les habitacions

27/05/2020 – REDACCIÓ/ACN  /

El Procicat va aprovar diumenge els protocols específics per a la realització de colònies, casals d’estiu i acampades a Catalunya. Entre d’altres, s’estableix que els infants hauran de dur de casa la seva mascareta amb el nom retolat i suficients per als dies que duri l’activitat. L’ús d’aquesta serà “obligatori” al transport en determinades circumstàncies, quan no es compleixin els dos metres de distància i quan personal diferent de l’equip dirigent entri en contacte amb el grup. Pel que fa a la higiene, hi haurà punts de rentat de mans amb sabó i gel hidroalcohòlic, es farà ventilació periòdica d’espais i s’obre la porta a l’ús de mampares a habitacions.

Imatge: ACN

Segons els documents aprovats per garantir les activitats del lleure en el context de la pandèmia per coronavirus, cada activitat podrà comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible segons la ràtio general de quatre metres quadrats per participant, sense comptar els dirigents, i unitats de convivència de màxim 10. En el cas dels casals d’estiu, quan l’activitat se segmenti amb nombres d’infants diferents, per exemple per fer acollida matinal, la configuració dels grups haurà de garantir la traçabilitat. Els documents apunten que cal garantir la distància de dos metres recomanada especialment en moments quotidians com les presentacions del dia, àpats o higiene.

Pel que fa a la neteja i desinfecció dels espais, caldrà penjar una graella on s’anoti el moment en què s’ha netejat i desinfectat cada espai utilitzat i en el cas dels espais per dinar o menjadors es farà després de cada torn o àpat. La ventilació haurà de ser periòdica, un mínim de tres cops al dia durant deu minuts, a més de la de l’inici i la finalització de la jornada. En el cas de material d’ús particular, caldrà que cada participant tingui reservat el seu. De fet es recomana l’ús de material fungible.

En els documents s’especifica que els infants podran col·laborar a l’hora de parar taula en grups reduïts, mantenint les distàncies i després d’haver-se rentat les mans. Un cop asseguts a les taules complint les distàncies, seran els dirigents els que distribuiran els plats servits.

Imatge: ACN

D’altra banda, s’haurà de disposar de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics i als punts de rentats de mans hi hauran d’haver tovalloletes o paper secant d’un sol ús. Els infants podran portar la seva pròpia tovallola de casa sempre que es pugui garantir que la guarden en la seva bossa i no es barregen amb la resta.

En els casals, les entrades i sortides s’hauran d’organitzar en torns de 10 minuts per cada unitat de convivència, tot i que es podran simultaniejar tants torns com accessos a l’equipament hi hagi, sempre amb una distància mínima de 10 metres. Els pares i mares hauran d’estar informats prèviament de l’horari i el lloc d’entrada i sortida.

Pel que fa al transport, es recomana no utilitzar el transport públic i fomentar els desplaçaments a peu quan sigui possible. Si es fa servir autocar privat o furgoneta, l’aforament serà del 50% de la capacitat, situant els ocupants en seients alterns en zig-zag i amb mascareta. En cas que el trasllat es faci en vehicle privat, un mateix conductor podrà portar fins a dos participants de diferents famílies però sempre al seient del darrera i amb mascareta, rentant-se les mans abans i després de pujar del cotxe.

Distàncies a l’hora de dormir

En el cas de les colònies, el protocol específic estableix que els titulars de les instal·lacions hauran de dissenyar i calcular el nombre de participants màxim possible a cada habitació respectant els dos metres entre cap i cap i obre la porta a l’ús de mampares laterals.

El Procicat permet que en una mateixa habitació hi hagi infants de dos grups de convivència sempre que es mantingui la distància física recomanada, així com que en una mateixa instal·lació convisquin dues activitats d’organitzadors diferents sempre que hi hagi una compartimentarització clara entre les activitats de cadascuna. Es recomana però que els grups procedeixin de la mateixa regió sanitària.

A més, s’obre la porta a què les instal·lacions inscrites al registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves habilitin espais complementaris temporals per a la pernoctació. No es recomana pernoctar en càmpings o refugis lliures.

Pel que fa a les acampades, caldrà marcar a terra el lloc on col·locar les màrfegues quan sigui en una escola o pavelló per garantir els dos metres entre els caps de cada nen i en el cas que hi hagi dos grups de 10 convivint en el mateix espai, hi haurà una separació amb una cinta a terra perquè no entrin en contacte. En el cas de tendes petites, hi podran dormir dos infants capicuats i als extrems de la tenda garantint els dos metres de distància entre ells.

Un dels grups de convivència serà el responsable cada dia de ventilar l’estança cada matí i 10 minuts abans que entrin els participants, així com de desinfectar els poms de les portes, les baranes, les aixetes i altres elements de l’espai. El mateix es farà en el cas de tendes, on es desinfectaran per exemple les cremalleres. Cada matí, tots els participants deixaran els sacs oberts damunt la màrfega per a ventilar i tota la roba haurà d’estar dins la motxilla i la tovallola a mà. Caldrà establir un protocol d’entrada i sortida a l’espai de dormir per garantir les distàncies.

A l’hora de menjar, es farà a l’aire lliure i cada infant portarà els seus plats, coberts i cantimplora, encarregant-se de la seva neteja i desinfecció. En les rutes de muntanya, es cuinarà en parelles i es dinarà en rotllana a l’aire lliure garantint les distàncies de seguretat.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #101

Enquesta activa

Està a favor de tancar el trànsit als Quatre Cantons?
Vote

Directe TV

També et pot interessar