Què és la SELECTIVITAT?

Per Elsa Tarrida, Acadèmia Millora!

En unes setmanes els alumnes que hagin aprovat 2ºde Batxillerat, juntament amb els que han acabat un cicle deformació de grau superior, i que vulguin fer un grau universitari, estaran fent les proves d’accés a la Universitat (PAU), o la també anomenada Selectivitat.

Aquesta prova consta de dues fases: la Fase General, on cada alumne es presenta obligatòriament a 5 matèries (Català, Castellà, Llengua Estrangera, Història), de les quals una és optativa (Matemàtiques, Fonaments de les Arts o Llatí); i la Fase Específica, on es pot presentar a un màxim de 3 matèries de les quals només computaran les dues matèries en la què assoleixi més nota.


Un 60% de la nota final de la Selectivitat prové de l’expedient acadèmic de Batxillerat o del cicle de grau superior cursat. La mitjana de las notes obtingudes amb les matèries de la Fase General aporten el 40% del pes restant. Les qualificacions de les matèries de la Fase específica
serveixen per a pujar nota. Cada grau universitari les fa ponderar d’una manera diferent pel qual la nota final va en funció del grau universitari al qual es vulgui accedir. La suma de la nota final de Selectivitat més les qualificacions de la Fase específica determina l’anomenada” nota de tall” que permetrà accedir o no a aquell grau universitari de preferència.

La Selectivitat és un període de tres dies molt intensos intelectualment i emocionalment. A més de tenir dos o tres examens per dia, pels candidats és un moment clau en la seva trajectòria acadèmica individual ja que, en funció dels resultats, es decideix la direcció del seu futur immediat en forma de grau universitari al qual pot optar.

L’Acadèmia Millora!, conscients d’aquesta trascendència, proposa fer un Curs de Preparació de Selectivitat en el què es repassa intensivament els continguts de les principals matèries, i es donen pautes d’orientació per a encarar el moment de l’examen mateix.

Una ajuda que pugui facilitar a passar de manera optimista aquest període tan decissiu. Informa’t i anima’t a apuntar-t’hi!

Comparteix

Sant Cugat Magazine #102

Enquesta activa

Està a favor de tancar el trànsit als Quatre Cantons?
Vote

Directe TV

També et pot interessar