Quines obres realitzarà l’ajuntament aquest estiu?

29/07/2021 – Redacció /

S’efectua una vintena d’actuacions per valor de 660.000 euros. El departament d’Educació de la Generalitat té previst realitzar aquest estiu una ampliació de l’Institut-escola Catalunya.

Imatge arxiu obres rotonda Hipòdrom

Aprofitant que durant els mesos d’estiu disminueix l’afluència de persones i vehicles a la ciutat, un any més l’Ajuntament destina aquest període –especialment el mes d’agost- per seguir executant diversos treballs de millora en equipaments i vies urbanes. S’efectuaran una vintena d’actuacions per valor de 660.000 euros.

 • Obres d’estabilització del carrer de la Llum (les Planes)- 66.532,13€
  Estabilització del carrer, que ha patit un lliscament per causa d’episodis de fortes pluges, mitjançant un sistema format per dues pantalles i una llosa per tal que el carrer disposi d’un nou paviment. El projecte també inclou el desguàs de les aigües pluvials, la reposició de sistemes de contenció de vehicles, la formació d’un muret de contenció de terres i la reposició de tot el paviment de calçada i vorera (amb configuració de plataforma única).
 • Coberta de la pista de hoquei de la ZEM Jaume Tubau- 308.252’29€
 • Carril bici i de vianant a la rotonda de l’Hipòdrom- 174.222’06€
  Represa d’aquestes obres, que serviran per implantar un nou itinerari per a vianants i carril bici a la carretera de Rubí, en el tram comprès entre la rotonda de l’Hipòdrom i la plaça del Xic. La previsió és que els treballs finalitzin a finals d’octubre.
 • Col·locació de vitralls a l’església del Monestir (actuació recentment finalitzada)-47.871,75€ 
   Després de més d’un segle sense vitralls, els finestrals gòtics de la façana sud de l’església del Monestir tornaran a vestir de vidre. La restauració d’aquesta façana s’ha realitzat gràcies a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament.
 • Ordenació viària als carrers Turó del Pinyer i Sant Quirze i adequació d’àrea verda- 8.311’49€. 
  S’han adequat 218 places d’àrea verda a la zona del Turó del Pinyer (barri de l’Eixample Sud, a prop de la carretera de la Rabassada). També s’ha aprofitat aquesta actuació per ordenar viàriament aquesta zona: s’ha canviat de sentit de circulació un petit tram dels carrers Turó de Pinyer i Sant Quirze. Aquesta actuació finalitzarà a principis d’agost.


 • Actuacions Brigada Municipal-  40.000€.

La Brigada d’Obres municipal està realitzant actuacions de millora en una dotzena d’equipaments, especialment educatius. L’objectiu és que totes les actuacions estiguin finalitzades per a l’inici del curs escolar. 

 1. Escola La Floresta: adequar armari d’obra al comptador aigua, col·locar porta gimnàs i reparar/netejar els canals recollida a la coberta de l’edifici de parvulari i de l’edifici de primària. Arranjar el revestiment vertical dels passadissos.
 2. Escola Joan Maragall: tapar els desguassos del vestuari del gimnàs amb malles.
 3. Escola Pins del Vallès: arrenjar porta del magatzem de la caseta del conserge. Millores a la sala de calderes del gimnàs dins del projecte europeu GeoFit https://geofit-project.eu/.
 4. Institut-escola Catalunya: adaptar vàters al parvulari per a infants amb diversitat funcional.
 5. Escola Bressol Gargot: adequar una pilastra de la tanca del mur perimetral exterior.
 6. Escola Bressol Montserrat: enderroc de la caseta d’obra del pati i millora del paviment.
 7. Escola de Música Victòria dels Àngels: eliminar el graó d’accés principal i fer rampa idèntica a la ja existent en un tram.
 8. Policia Local: millora connexió clavegueram a l’aparcament de la Policia Local.
 9. Protecció Civil-Síndic: netejar canals i patis interiors per millorar el desguàs d’aigua.
 10. ZEM Jaume Tubau: arranjar una fuita d’aigua.
 11. ZEM Valldoreix: millora connexió amb clavegueram.
 12. Carrers de l’eix de vianants: arranjaments puntuals del paviment malmès pel trànsit rodat i les obres de particulars.

  Actuacions servei Parcs i Jardins-  14.900€.
 1. Escola Catalunya: canvi ubicació sorral (pati de primària) i canvi ubicació sorral i instal.lació de teles d’ombra (pati d’infantil).  
 2. Escola Bressol Cavall Fort: renovació del terra del pati de nadons. 
 3. Monestir: condicionament i desherbatge a l’església paleocristiana del Claustre del Monestir.
 4. Zona Can Campanyà: restauració d’un espai, condicionament amb estabilització i perfilat de terres per fer una futura zona d’espai verd (actuació sense cost per a l’Ajuntament)

Ampliació Institut-escola Catalunya

El departament d’Educació de la Generalitat té previst realitzar aquest estiu una ampliació d’aquest edifici (aproximadament 200 m2) i unes actuacions de reforma (355 m2) per tal d’adaptar-lo al format institut-escola. L’import de licitació de les obres és de 373.094’30€.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #96

Enquesta activa

Què faràs els dies de Festa Major?
×

Directe TV

També et pot interessar