Sant Cugat entra en avís preventiu per un episodi de contaminació atmosfèrica per partícules PM10

(3/01/2023 – Redacció – AMB)    Aquest 3 de gener de 2022, l’AMB ha posat en marxa el seu Protocol d’actuació per episodis ambientals d’elevada contaminació atmosfèrica, en la fase d’avís preventiu de PM10, degut a la intrusió de pols africana i que les condicions de dispersió no milloraran significativament.
El vicepresident d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, i el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l’activació de les mesures previstes al Protocol que es va aprovar el gener del 2017 i que es va revisar i actualitzar el març del 2020, i els animen a prendre mesures per conscienciar la ciutadania a actuar per reduir la contaminació. La fase d’avís preventiu es posa en marxa quan en dues estacions o més de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a l’àrea metropolitana de Barcelona se supera el valor de 50 µg/m³ de PM10 de mitjana diaris i la previsió a 24 hores no indica una millora. En aquest cas, els nivells se superen en 8 estacions de la XVPCA, 3 de les quals es situen a l’AMB. L’AMB, a més de notificar la situació, ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, a les empreses i als ajuntaments metropolitans: –        En l’àmbit de les obres, l’AMB duu a terme les mesures següents a les obres públiques que té contractades, i recomana als ajuntaments que facin el mateix:
 • Incrementar la freqüència d’aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i de neteja en l’àmbit de l’obra.
 • Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària de les obres, així com el temps que estan en funcionament.
 • Assegurar que els vehicles i el material d’obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores.
 • Reduir el transport de matèries primeres o mercaderies.
 • Restringir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, enderrocs (incloent-hi operacions de descàrrega de material d’obra o equivalent) i operacions de tall segons la fase d’obra, la dimensió i el nivell de risc d’aquesta obra i la proximitat a estacions de la XPVCA amb superació de nivells.
 • Evitar la producció i l’aplicació d’asfalt.
–       En l’àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera, l’AMB insta les seves empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu, i recomana als ajuntaments:
 • Requerir a les activitats ubicades al seu terme municipal que posin en marxa les mesures descrites a la fase d’avís preventiu dels seus plans d’acció individuals.
 • En cas de no disposar-ne, aplicar les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2020: no fer processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir. Els plans d’acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l’aire en situacions d’alta contaminació.
–        En l’àmbit de climatització, es recomana:  Regular la climatització de les llars: a l’estiu, apujar la temperatura del termòstat de la llar i abaixar-la a l’hivern. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… i evitar-ne les purgues i les arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres d’aquestes calefaccions. –        En l’àmbit de la mobilitat es recomana:
 • Fer els trajectes a peu o amb bicicleta, preferentment per carrers amb poc trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Fer una conducció eficient (arrencar de manera suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques…).
 • En cas de disposar de més d’un vehicle, utilitzar el que generi menys emissions.
– En l’àmbit d’educació per a la sostenibilitat, l’AMB fa difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions i explica què és la contaminació atmosfèrica en les activitats del programa d’educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur, que tenen lloc en centres educatius, equipaments municipals i centres col·laboradors, entre altres espais. Alertes gratuïtes al mòbil en cas d’alerta ambiental A més, l’AMB ofereix al seu web un visor que permet consultar l’evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant la inscripció al web, es podrà accedir a un servei gratuït d’alertes per alta contaminació en l’àmbit metropolità.
Comparteix
També et pot interessar

CATEGORIES NOTÍCIES

Categories

Sant Cugat Magazine #96
Gener 2024

Directe TV

Enquesta activa

Què tens previst fer aquest estiu?

A. Em quedaré a Sant Cugat
B. Faré turisme nacional
C. Marxaré a l’estranger