Sant Cugat entra en fase d’emergència per sequera

(2/2/2023 – Redacció)

La Generalitat ha decretat l’entrada en fase d’emergència al sistema Ter-Llobregat, del qual depenen prop de 6 milions de persones i 202 municipis, entre ells Sant Cugat. Entre les mesures que entraran en vigor amb la nova fase, hi ha la reducció de la dotació d’aigua per habitant i dia a 200 litres per habitant i dia , la restricció d’un 80% als usos agrícoles, d’un 25% en els usos industrials i d’un 25% en els recreatius.

A Sant Cugat el límit del consum per habitant es situa als 206 litres. Una cinquena part dels municipis del sistema Ter-Llobregat dispossen d’un llindar lleugerament més alt, perquè tenen consums industrials connectats a la xarxa d’abastament. Una quantitat que pot baixar fins els 160 litres en cas que s’arribi al nivell més extrem de l’emergència.

De moment Sant Cugat està per sota d’aquest llindar amb 197 litres per habitant segons les dades de desembre, però superava ampliament el llindar només tres mesos enrere amb els 236 de setembre.

https://www.instagram.com/p/C22W92srVVm/

Cal remarcar, però, que a Sant Cugat el major consum d’aigua es produeix en l’àmbit domèstic (70,2% del total) mentre que el sector industrial i comercial representa el 24,3% i el municipal un 2,5%. Per aquest motiu és molt important aconseguir una reducció de consums a les llars (adjuntem consells per estalviar aigua https://www.santcugat.cat/web/consells-per-estalviar-aigua).

Cristina Paraira, tinenta d’alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic: “hem aconseguit reduir el consum d’aigua però malauradament no n’hi ha prou. La situació de sequera és molt greu i la previsió és que segueixi empitjorant. Per això hem d’incorporar les noves restriccions que marca la Generalitat i fem una crida a la ciutadania a seguir estalviant aigua, cada gota compta”. 

Fase d’Emergència 1: noves restriccions

NETEJA DE CARRERS

  • Es prohibeix fer ús d’aigua potable per la neteja de carrers, excepte en casos d’accident o d’incendi, o bé si existeix un de risc sanitari o risc a la seguretat viària.

En aquests casos l’Ajuntament, com a mesura d’estalvi addicional, tampoc està utilitzant aigua potable sinó aigua freàtica o regenerada i aigua provinent de les purgues de la xarxa de distribució.

REG DE ZONES VERDES I JARDINS (públics i privats)

  • Queda prohibit l’ús d’aigua de qualsevol origen per al reg de jardins i de zones verdes tant de caràcter públic com privat, així com per al reg d’arbres privats.

L’única excepció és per a la supervivència de l’arbrat públic, que l’Ajuntament podrà regar només en hores de baixa insolació i sempre amb aigües regenerades, freàtiques o provinent de les purgues de la xarxa de distribució.

DUTXES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  • L’Ajuntament decretarà properament el tancament de les dutxes de tots els equipaments esportius municipals. L’única excepció serà en aquelles instal·lacions que acullin competició federada, on les dutxes es podran utilitzar en acabar els partits.

REG DE CAMPS ESPORTIUS

  • L’Ajuntament podrà regar amb aigua regenerada o freàtica (en la mínima quantitat possible i preferentment en hores de baixa insolació) els camps esportius municipals amb gespa que s’utilitzen per a l’esport federat: ZEMs Jaume Tubau i La Guinardera, i els camps de futbol de Mira-sol, can Magí i Sant Francesc.

Per poder fer-ho, l’Ajuntament aplicarà mesures d’estalvi addicionals en aquestes instal·lacions (equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reg). Per aquest motiu, com s’ha dit anteriorment, entre d’altres mesures es tancaran les dutxes dels vestidors sempre i quan no hi hagi partits de competició federada.

  • Els camps esportius privats amb gespa (només per a l’esport federat) també podran regar amb aigua regenerada o freàtica en la mínima quantitat possible i preferentment en hores de baixa insolació sempre que s’apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat per al reg.

PISCINES (públiques, privades i comunitàries)

  • Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines.
  • Només està permès el reompliment parcial de piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i amb la mínima quantitat d’aigua indispensable per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

En el cas de Sant Cugat són les piscines del Centre Eurofitness de la rambla del Celler, el Centre d’Alt Rendiment, el DIR Sant Cugat, l’escola Europa, el Club Tenis Natació, el Club Júnior i el Complex Esportiu Valldoreix. Per fer aquest reompliment caldrà aplicar mesures d’estalvi i per aquest motiu es tancarà les dutxes.

  • Les piscines descobertes del Parc Central i de la Floresta, amb l’aplicació de les limitacions actuals en Emergència per sequera, no podran obrir aquest estiu. Només el Centre d’Alt Rendiment podrà reomplir la seva piscina descoberta (amb la mínima quantitat d’aigua indispensable i tancant totes les dutxes) ja que té un ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada.

NETEJA DE VEHICLES

  • Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte quan es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

NETEJA DE PAVIMENTS, FAÇANES D’EDIFICIS I SIMILARS

  • Està prohibit utilitzar aigua potable per netejar paviments, façanes d’edificis i similars. Únicament es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja, i si la neteja és el resultatat d’un accident o incendi, o existeix un risc sanitari o per la seguretat viària, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable.

En aquests casos l’Ajuntament, com a mesura d’estalvi addicional, tampoc està utilitzant aigua potable sinó aigua freàtica o regenerada i aigua provinent de les purgues de la xarxa de distribució. 

Reducció de la pressió de l’aigua
Tal com es va anunciar, l’Ajuntament ja ha iniciat proves per abaixar la pressió de l’aigua a la xarxa d’abastament. De moment s’ha reduït molt lleument i durant tot el dia (0,3 bars), sense que a la pràctica sigui perceptible per la població. Tot i això, més endavant i segons com evolucioni la sequera la reducció de pressió es podria incrementar en moments puntuals.

 Pla de Millores
 Durant el 2023, l’Ajuntament, l’AMB i Sorea van aprovar el Pla de Millores de la xarxa d’abastament. L’objectiu és continuar impulsant la substitució de la xarxa en els sectors de majors incidències; la automatizació i telegestió del servei; la instal·lació de sistemes de detecció de fuites; la instal·lació de comptadors amb telectura; i la incorporació a la xarxa de nous punts d’abastament d’aigua potable (pous) en aquells casos que sigui possible.

Control i sancions
Així mateix, de manera coordinada amb Sorea, se seguirà realitzant un seguiment exhaustiu dels consums d’aigua al municipi i es faran les inspeccions pertinents en cas que sigui necessari.

En casos d’incompliments l’Ajuntament tramitarà les sancions que corresponguin –en base al Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua- i es traslladaran a l’AMB per a la seva resolució. Les sancions poden ser fins a 750 euros per infraccions lleus, de 751 a 1.500 euros per les greus i de 1.501 a 3.000 euros per a molt greus.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #102

Enquesta activa

Està a favor de tancar el trànsit als Quatre Cantons?
Vote

Directe TV

També et pot interessar