Cobertura Televisió TDT “Canal 39 UHF”

Des de la torre de Collserola Televisió Sant Cugat dóna servei a les llars de Sant Cugat i districtes, donant també cobertura de les emissions de la cadena a la totalitat del Vallès i part important de Barcelona i Baix Llobregat.

TV Sant Cugat ofereix  servei a més d’un 1.500.000 de persones.

El 1996 va entrar en funcionament el senyal de la planta 12 de la Torre de Collserola, donant servei al Vallès Occidental i Oriental, Barcelonès i Baix Llobregat.

Podem destacar que som el mitja local de més cobertura a la ciutat i de referència al Vallès